Biuro Prawne Stanisławscy

URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZICIELSKIE I WYCHOWAWCZE W PRAKTYCE DZIAŁU KADR ORAZ PŁAC W 2017 R.

URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZICIELSKIE I WYCHOWAWCZE W PRAKTYCE DZIAŁU KADR ORAZ PŁAC W 2017 R.

Szkolenie, jakie Państwu proponujemy przedstawia w sposób kompleksowy uprawnienia pracowników, a z drugiej strony obowiązki pracodawcy w zakresie realizacji uprawnień rodzicielskich. Prowadzący szkolenie przedstawi uprawnienia pracowników w okresie poprzedzającym urodzenie dziecka, okres po porodzie oraz po przystąpieniu do pracy po zakończeniu udzielonego urlopu. W czasie szkolenia zostaną omówione zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczenie podatkowe. Słuchaczom zostaną przedstawione wzory pism, jakie pracownik powinien składać pracodawcy w celu realizacji uprawnień rodzicielskich. Na szczególną uwagę zasługują przykłady rozliczeń płacowych oraz podejmowanych decyzji kadowych. Każdy słuchacz poza certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu, otrzyma obszerny pisemny materiał szkoleniowy.

Ilość miejsc ograniczona!

URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZICIELSKIE I WYCHOWAWCZE W PRAKTYCE DZIAŁU KADR I PŁAC W 2017R.

1. Okres poprzedzający urodzenie dziecka

1.1. Szczególna ochrona stosunku pracy pracownicy w ciąży
                      (zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy)
              1.2. Prawo do dodatku wyrównawczego (zasady ustalania)
              1.3. Uprawnienia do zasiłku i wynagrodzenia chorobowego
                      (zasady ustalania podstawy wymiaru)

2. Uprawnienia rodzicielskie po urodzeniu dziecka

2.1.Urlop macierzyński

       Prawo do urlopu macierzyńskiego

       Wymiar urlopu macierzyńskiego

       Zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego

       Urlop macierzyński ojca dziecka

       Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu macierzyńskiego

2.2. Dodatkowy urlop macierzyński

       Prawo i wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

       Zasady wykorzystywania dodatkowego urlopu macierzyńskiego

       Podjęcie zatrudnienia w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

       Ochrona stosunku pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

2.3. Uprawnienia ojcowskie

       Wymiar i termin wykorzystania urlopu ojcowskiego

       Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu ojcowskiego

2.4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

       Prawo i wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

2.5. Urlop rodzicielski

       Prawo i wymiar urlopu rodzicielskiego

       Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego

       Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

       Podjęcie pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim

       Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

2.6. Wypłata zasiłku macierzyńskiego

       Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego w czasie zatrudnienia oraz po jego ustaniu
       Podstawa wymiaru urlopu macierzyńskiego

       Przychód stanowiący podstawę zasiłku

       Składniki przyjmowane do podstawy zasiłku

       Uzupełnianie podstawy zasiłku

       Składniki przysługujące do określonego terminu

       Zmiana wymiaru czasu pracy w podstawie do zasiłku

      Minimalna oraz maksymalna podstawa wymiaru zasiłku

      Ustalanie przeciętnego wynagrodzenia z okresu przyjmowanego do podstawy wymiaru
      zasiłku

      Ponowne ustalenie podstawy do zasiłku

2.7. Dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku

2.8. Wzory dokumentów składanych przez pracownika w celu skorzystania z urlopu
                      macierzyńskiego oraz rodzicielskiego       

3. Sytuacja zawodowa pracowników podejmujących zatrudnienie po zakończeniu urlopu
    macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego

                3.1. Prawo do dotychczasowego stanowiska pracy oraz wynagrodzenia   za pracę
                3.2. Ochrona trwałości zatrudnienia
                3.3. Prawo do urlopu wypoczynkowego  

4. Urlop wychowawczy

                 4.1. Warunki nabycia prawa do urlopu wychowawczego
                4.2. Uprawnienia pracowników korzystających z urlopu wychowawczego
                4.3. Ochrona stosunku pracy w czasie korzystania z urlopu wychowawczego             

5. Ubezpieczenie społeczne pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

6. Rozliczenie składkowo – podatkowe pracowników pobierających zasiłek chorobowy
     i macierzyński

7. Wyjaśnienia ZUS, Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące przyznania
     prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego

8. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie
    choroby i macierzyństwa

Zygmunt Stanisławski

Prawnik z dużym doświadczeniem, profesjonalnym przygotowaniem, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca potrafiący przekazać wiedzę od strony praktycznej, doskonale orientujący się w systemie pracy i obiegu dokumentów w zakładach pracy, autor wielu pisemnych opinii i opracowań prawnych.

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin
Miejsce
Cena netto
Cena brutto
19.01.2017 Wrocław, Hotel Wrocław, ul. Powstańców Śl. 7 (sala Rzym, parter) 480,00 zł 590,40 zł
20.01.2017 Opole, Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59 (sala A - mol, I piętro) 480,00 zł 590,40 zł
23.01.2017 Katowice, Hotel Katowice, al. Korfantego 9 (sala Tarasowa - parter) 480,00 zł 590,40 zł
24.01.2017 Łódź, Hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229 / 231 (sala Pałacowa - I piętro) 480,00 zł 590,40 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że jednostka nasza uprawniona jest do zwolnienia z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Firma:

Ulica:

Budynek:

Lokal:

Kod pocztowy:

Miasto:

E-mail:

NIP:

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

Masz pytania lub uwagi?

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym warunkami uczestnictwa i akceptuję zobowiązanie do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Biuro Prawne Stanisławscy z siedzibą w Łodzi, informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Biuro Prawne Stanisławscy, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Biura Prawnego Stanisławscy. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.

Zgodnie z przepisami w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Do zapłaty: 0 PLN
Wiadomości
Urlop macierzyński i rodzicielski na przysposobione dziecko

18.09.2016

Mam ogromną prośbę o pomoc w ustaleniu uprawnień do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielsk...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...
Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nauczyciela akademickiego

25.02.2016

W związku z wprowadzoną w dniu 22 lutego 2016 r. zmianą przepisów Kodeksu pracy nasuwają się pytania odnośn...