Rozliczenie roku podatkowego 2019 oraz zmiany na rok 2020

Rozliczenie roku podatkowego 2019 oraz zmiany na rok 2020

Celem szkolenia jest przedstawienie pełnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych . Szkolenie usystematyzuje oraz pogłębi wiedzę z zakresu opodatkowania osób fizycznych.

Usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego pozwoli na prawidłowe podejmowanie decyzji w zakresie rozliczeń podatkowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie kanałów oraz zasad elektronicznego przesyłania dokumentów.

W trakcie szkolenia omówimy przepisy regulujące obowiązki płatnika oraz katalog przychodów, od których płatnicy zobowiązani są pobierać zaliczki na PIT.

Omówimy zmianę przepisów dotyczącą opodatkowania dochodów podatników do 26 roku życia. Zwrócimy uwagę na opodatkowania dochodów rezydentow i nierezydentów po wejściu w życie Konwencji MLI.

Poruszone również zostaną problemy dotyczące odliczeń od dochodu i podatku za 2019 rok.

Grupa docelowa: Pracownicy kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników (Płatnicy), właściciele i pracownicy biur rachunkowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Ilość miejsc ograniczona!

Program szkolenia

1) Zadania nałożone na płatników ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019 r.

2) Opodatkowanie dochodów rezydentów i nierezydentów w kontekście zmienionych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią, Wielka Brytania i Słowenią. Certyfikat rezydencji oraz wpływ konwencji MLI na obowiązki płatnika.

3) Przychody ze stosunku pracy, w tym:

- świadczenia które pracodawca jest zobowiązany zapewnić na podstawie odrębnych przepisów, w tym: badania okresowe, odzież ochronna, ekwiwalenty, okulary, posiłki regeneracyjne.

- świadczenia nieodpłatne, w tym: Pracownicze Plany Kapitałowe, pakiety medyczne, ubezpieczenia, parkingi, samochody służbowe, darowizny, imprezy integracyjne, wycieczki – z uwzględnieniem aktualnych interpretacji podatkowych MF

- rozliczanie podróży służbowych,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

- ZFŚS, w tym zapomogi, opieka nad dziećmi, wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

4) Przychody z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.

5) Opodatkowanie świadczeń dla rzecz emerytów i rencistów oraz członków rodzin zmarłych pracowników.

6) Nowe koszty uzyskania przychodów, w tym 50% koszty z tytułu praw autorskich – aktualne stanowisko MF.

7) Ulgi i odliczenia za 2019 rok, w tym nowa ulga termomodernizacyjna, zmiany w uldze rehabilitacyjnej.

8) Odpowiedzi na pytania.

Pracownik Izby Skarbowej

Pracownik Izby Skarbowej. Ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ceniony wykładowca, od wielu lat współpracujący z naszym biurem.

Loading...

Rejestracja szkolenia

Potwierdzam udział w szkoleniu w terminie:

Termin i Miejsce
Cena netto

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

540,00 zł

Cena brutto

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

664,20 zł

Zwolnienie z podatku VAT

Warunkiem zwolnienia kosztu szkolenia z podatku VAT jest złożenie stosownego oświadczenia, według wzoru, który zamieszczamy poniżej. W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto zostanie naliczony 23% podatek VAT.

Wypełnij formularz online

Dane osoby zgłaszanej

Dane Firmy (którą reprezentuje Zgłaszany), Dane do wystawienia faktury VAT

Na powyższy e-mail zostaną przesłane dane zgłoszenia do potwierdzenia.

0PLN
* Wymagane pola

Wiadomości